top of page
Rasoi logo

Användarvillkor och sekretesspolicy

 

Handelsvillkor

 

 

Var särskilt uppmärksam på

 

  • Kom ihåg att ta med din biljett på email till restaurangen (du behöver inte skriva ut biljetten).

  • Du har bordet från angiven mattid, om inget annat anges.

  • Biljetten kan endast användas den dag den är bokad
  • Vid bordsköp kan du inte få tillbaka pengarna utan det är tillåtet att skicka vidare biljetten.

 
I allmänhet

När du handlar på Rasoi.dk handlar du med Rasoi KBH ApS (CVR: 33263023). På Rasoi.dk kan du köpa biljetter till Rasoi Early dinner. Biljetten är inte personlig och kan därför överlåtas till tredje part. Samma villkor gäller oavsett om biljetten utfärdas till kunden eller överlåts till tredje part.

Du måste vara minst 18 år för att köpa biljetter på rasoidk. När du köper en biljett på rasoi.dk bekräftar du att du är 18 år eller äldre. Genom att köpa en biljett på rasoi.dk accepterar du sedan dessa villkor.

 

Förfrågningar till Rasoi på internet och köp på internet anses vara köparens personliga förfrågan på Rasois verksamhetsställe i Danmark.

Du kan inte kombinera din Rasoi Early-biljett med andra rabattsystem.

Avtal på webbplatsen ingås på danska och enligt dansk lag.

 
Ordning
  • Biljetten kan köpas online via www.rasoi.dk

  • När du beställer biljetter begär Rasoi information (t.ex. namn, e-post och betalkortsinformation) för att ingå avtalet.

  • När köpet är genomfört skickas ett referensnummer pr e-post till den e-postadress som du anger i samband med beställningen. Referensnumret skickas direkt efter beställning, när och om köpet registreras.

  • Försäljningen av biljetten kommer inte att vara möjlig om betalningen inte lyckas vid första försöket (t.ex. för att kreditkortsnumret är felaktigt eller kortet har nått kreditgränsen)

  • Under beställningsprocessen kan du korrigera din beställning när som helst.

  • När du har ingått ett avtal med oss lagrar vi orderinformationen. Du kan se din beställningsinformation på kvittot som skickas till din e-postadress.

 

Betalning

Betalningar görs med betalkort omedelbart, vid köp på rasoi.dk (t.ex. Visa och Mastercard). Avgifter kan tillkomma beroende på vilket betalkort du använder och avgiften kommer att framgå tydligt och tydligt beroende på vilket betalkort du väljer att använda.

 
Inlösen av biljetter

Biljetten kan endast lösas in på den partnerrestaurang som biljetten köptes till.

Alla biljetter är försedda med ett unikt referensnummer. Kopiering eller manipulation av biljetterna är inte tillåten. Vid misstanke om kopiering eller manipulation förbehåller sig Early Bird rätten att vidarebefordra relevant insamlad information till respektive samarbetande restaurang och/eller myndigheter samt att utesluta användaren från Early Bird. Dessutom kan krav riktas mot användaren för att få ersättning för skadan, och den värdeförlust som den kan ha orsakat.

Giltighetstiden för din biljett anges på beviset och visas även under beställningsprocessen. Eftersom biljetten avser en vara som endast erbjuds av rasoi under ett visst begränsat tidsintervall, är biljettens giltighet automatiskt begränsad till detta.

Giltighetstiden för din biljett är själva köpdagen och från den starttid och sluttid som anges på biljetten. Kommer du därför senare än angiven starttid har du fortfarande bara tabellen för sluttiden.

 

Om biljetten inte löses i tid, d.v.s. senast 30 minuter efter angiven måltidstid , är rätten till varorna eller tjänsterna i fråga förverkad. I så fall har du inte heller rätt till någon annan form av ersättning eller ersättning. Biljetten kan inte lösas in mot pengar.

 

Ångerrätt

 

Du kan inte få återbetalning för din biljett, men det är tillåtet att lämna den vidare till tredje part.

Enligt "lagen om vissa konsumentavtal 17 § 2 mom jfr 9 § 2 st nr 2a" omfattas köpet av våra biljetter inte av ångerrätten.

Köpta biljetter återbetalas endast vid avbokning av rasoi. Rasoi återbetalar endast till det bankkontonummer som hänvisar till det kreditkort som användes för betalning via rasoi.dk.

När rasoi har tagit emot din beställning av biljetten går det inte att avbeställa eller ändra innehållet i biljetten, t.ex. tid, datum, meny eller andra betydande ändringar. Förutom i de fall där du har rätt att ångra beställningen.

Det hänvisas till dansk lags allmänna avtals- och köprättsliga regler, inklusive reglerna om konsumentköp.

 
Ansvarsbegränsning och reservationer

Rasoi reserverar sig för eventuella skriv- och tryckfel. Som kund hos Rasoi ansvarar du själv för den tekniska utrustning och programvara som krävs för att kunna använda Rasoi.dk, detta gäller t.ex. Internetåtkomst, webbläsare, e-post etc. Early Bird kan inte hållas ansvarigt för några konsekvenser som kan uppstå av att använda rasoi.dk, såsom förlust av data eller skada på ditt datorsystem.

Efter köparens godkännande av dessa villkor kan Rasoi inte hållas ansvarig för skadestånd enligt ansvarslagen eller allmänna skadeståndsrättsliga principer i övrigt, för eventuell förlust som köparen eller mottagaren av biljetten kan lida till följd av användningen av Rasoi_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Om Rasoi trots ovanstående skulle kunna hållas ansvarig, är ansvaret alltid maximerat till den betalning du har gjort för biljetten som är orsaken till eventuell skada.

 
Vid fel eller problem

 

I sådana fall kan du kontakta oss på info@rasoi.dk 

 
Förändring av förutsättningar

Rasoi kan ändra dessa villkor när som helst. De tillämpliga villkoren kommer alltid att finnas tillgängliga på rasoi.dk

 
Lagval och tvister

Köp gjorda via rasoi.dk, som är kopplade till ovanstående villkor etc., omfattas av dansk lag.

När du använder rasoi.dk samtycker du till att eventuell tvist mellan dig och Rasoi, angående ovanstående villkor etc., måste avgöras av Köpenhamns tingsrätt.

 

 

Personlig information & säkerhet

All information behandlas i enlighet med gällande lag om personuppgifter. rasoi.dk kan använda den information som kunden själv lämnat vid köptillfället, när du använder tjänsten rasoi.dk. Detta inkluderar att när du genomför ett köp accepterar du också att rasoi skickar nyhetsbrev till dig. Dessa kan alltid avslutas.

Information bearbetas för att förbättra prestandan på webbplatsen och för detta kan kunddata användas, närmare bestämt eventuell statistik om köpbeteende, tekniska syften, uppföljning eller marknadsundersökningar.

Vid användning och köp av produkter som tillhandahålls av rasoi.dk accepterar kunden att detta kan ske och att det kan finnas kan riktas till kunden i form av den information som har gjorts tillgänglig vid köptillfället. Kunden kommer att ha rätt att när som helst kräva att detta inte sker i händelse av en förfrågan.

 
 
Företagsinformation

Restaurang Rasoi Aps

Ørestad Boulevard 55

2300 Köpenhamn S

Danmark  

CVR: 33263023

E-post: info@rasoi.dk

Telefon: 69149445 

bottom of page